Overlijdensbericht Guy Meerts, bestuurslid K.N.K.S.V.

Met veel droefheid melden wij u het overlijden van K.N.K.S.V.-bestuurslid Guy Meerts. Wij wensen Hilde, Ine, familie en vrienden van Guy heel veel liefde, kracht en licht toe.

Groot is onze herinnering aan Guy. Diep is onze verslagenheid.
We zullen hem nooit vergeten.

Guy

Guy was een van de meest gepassioneerde en geëngageerde leden die onze scheidsrechtersvereniging ooit rijk was. Hij was ontzettend graag gezien in onze vriendenkring en maakte al vele jaren deel uit van het bestuur.

Dat Guy een gouden kerel was staat buiten kijf. Ongezien hoe hij zich steeds, samen met Hilde, inzette voor onze vereniging. Hij miste zelden of nooit een bestuursvergadering, ledenvergadering of activiteit. Een activiteit klaarzetten, de toog bemannen, de afwas doen, mosselen maken, … We konden altijd op Guy rekenen.

Eén activiteit zal nooit meer terugkeren. Guy was, samen met Hilde, de bezieler van onze jaarlijkse K.N.K.S.V.-quiz in de Djoelen van Oud-Turnhout. Een fantastische quiz die hij steeds tot in de puntjes voorbereidde. Ook de promotie voor onze K.N.K.S.V.-quiz nam Guy, samen met Hilde, voor zijn rekening.

Bestuursvergaderingen miste Guy zelden of nooit. De laatste maanden was Guy, wegens gezondheidsproblemen, niet meer aanwezig bij onze bestuursvergaderingen. De afgelopen maanden werd Guy bijzonder gemist aan de (digitale) bestuurstafel. Hij zorgde steeds voor de nodige sfeer en gezelligheid. Dat deed hij telkens opnieuw in zijn gekende stijl: rechttoe, rechtaan.

Vele jaren vormde hij een vast assistenten duo met Steven De Vos. Het duo Meerts-De Vos was zowel bij scheidsrechters en clubs een graag gezien duo. Ze beoefenden hun hobby uitstekend, waardoor elke aangeduide scheidsrechters gerust aan de wedstrijd kon beginnen. Maar nog veel belangrijker: ook voor en na de wedstrijd stond plezier en amusement voorop. Behalve als de Guy na de wedstrijd een gerecht met vis of kaas aangeboden kreeg… Maar dat wisten de meeste clubs in onze provincie al snel: geen kaas en vis voorzien. De nodige pintjes daarentegen mochten niet ontbreken na het laatste fluitsignaal.

Deze coronaperiode laat ons jammer genoeg niet toe om dit verlies samen te verwerken. Van zodra mogelijk zal het bestuur een herdenkingsactiviteit organiseren ter nagedachtenis van Guy.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in besloten kring op vrijdag 23 april 2021 in de aula De Aa in Oud-Turnhout, gevolgd door de asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats. De familie condoleren kan via deze link.

Het bestuur is aangeslagen door dit verlies. De geplande ledenvergadering van vrijdag 23 april 2021 zal daarom worden geannuleerd.