< Terug naar overzicht

Bericht van onze opleiders

Allen,

Volgend onderstaand bericht is op 20 september op E-kickoff van SR's verschenen. Ik stel vast dat er nog steeds veel SR's deze mail niet gelezen hebben.

Om de werklast bij het personeel te verminderen willen we jullie vragen om, bij het afhandelen van het wedstrijdblad, bij OPMERKINGEN ENKEL iets van belangrijke info te noteren waarvoor je geen scheidsrechtersverslag hoeft op te maken. (bvb. Speler X heeft meegespeeld terwijl hij/zij niet selecteerbaar was via Ekickoff, naam van speler op wedstrijdblad is anders gespeld als de naam op identiteitskaart, ...)

Gelieve NIETS TE NOTEREN bij opmerkingen indien alles GOED verlopen is. Volgende voorbeelden hoef je dus NIET te vermelden: - ingevuld in bijzijn van beide ploegafgevaardigden - alles is goed verlopen - Volgende personen hadden geen identiteitskaart bij zich: ... --> Dit kan je op het wedstrijdblad zelf reeds aanduiden bij "NO ID" - het was een faire wedstrijd

groetjes, Guido