Algemene vergadering - vrijdag 2 juni 2023 - 20.00 uur

Op vrijdag 2 juni 2023 staat de algemene vergadering op het programma. Deze zal doorgaan in vrijetijdshuis de Moer (Sint-Jozefstraat 45 te 2350 Vosselaar).

AGENDA
1. Verwelkoming
2. Mededelingen Voetbal Vlaanderen - departement arbitrage
3. Evaluatie kienavond - zat 08/04/2023
4. Seizoensafsluiter - zon 4 juni 2023
5. Weekend K.N.K.S.V. - 13-15 oktober 2023
6. Voorstelling financieel verslag 2022-2023
PAUZE
7. Goedkeuring financieel verslag (kwijting aan de bestuurders)
8. Verkiezing bestuursleden K.N.K.S.V. (bestuurders + adviseurs)
9. Voorstelling seizoen 2022-2023
10. Begroting 2023-2024
11. Rekrutering en retentie
12. Trainingen K.N.K.S.V.
13. Vragenronde


Deuren openen om 19.15 uur. Tot dan!

Bestuur K.N.K.S.V.